VAJE PEVSKIH ZBOROV

SKUPINA DAN URA
Mešani pevski zbor četrtek 20.00
Mladinski pevski zbor sobota 9.00
Otroški pevski zbor petek 16.00