OSNOVNOŠOLSKI VEROUK

ponedeljek 15.15 7. razred
  16.00 8. razred
  16.45 9. razred
torek 15.00 5. razred
  16.00 1. razred
  16.45 2. razred
četrtek 15.15. 6. razred
  16.00 4. razred
  16.45. 3. razred
     
sobota 1x mesečno mladina