MLADINSKI PEVSKI ZBOR

V novembru 2010 je, na pobudo deklet in umetniškega vodje Jerneja, nastal dekliški zbor. Prvič so nastopile na božičnem koncertu, 27. decembra 2010. Skupina se je srečevala le priložnostno in prepevala na porokah v naši in drugih župnijah.
Zaradi fantov, ki so bili zainteresirani za petje, so v septembru 2011 ustanovili mladinski pevski zbor, ki se srečuje ob sobotah, ob 9. ali 18. uri (glede na obveznosti zborovodja in pevcev). Zbor poje vsako 4. in 5. nedeljo v mesecu pri sveti maši ob 10. uri ter ob drugih priložnostih (krst, poroka itd.), po predhodnem dogovoru. 

 

Vse mlade, ki jih petje veseli, vabimo k sodelovanju!