CERKEV SV. JANEZA EVANGELISTA

Kamence (Steinpach) so v pisnih virih prvič navedene leta 1278. Zgodovinarji menijo, da se ta omemba nanaša na sv-janezDolenje Kamence, ki so v arhivskih virih prvič izpričane leta 1459 kot Nider Steinpach. Starejši viri cerkve ne omenjajo, čeprav nekateri stilni elementi kažejo na njen nastanek že v dobi romanike, o čemer priča zazidano okence nad južnim stranskim vhodom. Njegova pokončna pravokotna oblika je značilna za romansko arhitekturo na Dolenjskem. Okence je bilo verjetno zazidano že v prvi polovici 16. stoletja, ko so s freskami poslikali južno steno ladje. Romansko okence in freske danes niso več vidni, saj so jih prekrile kasnejše obnove cerkve.

Srednjeveška stavba je bila predelana verjetno v 17. stoletju, ko so preobokali ladjo in pozidali tristrano zaključen prezbiterij z mrežastim obokom. Iz 17. stoletja je tudi kvaliteten glavni oltar. Stranska oltarja sv. Roka in Matere Božje sta iz 19. stoletja.

Cerkev, pri kateri je od leta 1981 sedež župnije Novo mesto – Sv. Janez, stoji na pokopališču na zahodnem robu do leta 1979 samostojne vasi Dolenje Kamence oz. na koncu ulice Dolenje Kamence in ima status kulturnega spomenika (Uradni list RS, št. 38/1992).

 

Vir: Kolenc, M. et al (2010). Sto let s svetim Antonom Padovanskim. V: Zbornik ob obletnici posvetitve župnijske cerkve v Prečni. Novo mesto: Špes & Co. str. 220.