CERKEV POVIŠANJA SV. KRIŽA

Gorenje Kamence (Ober Kamenicz) so v pisnih virih prvič navedene leta 1467. Cerkev Sv. Križa srednjeveški viri ne omenjajo. Pozidana naj bi bila leta 1683, v virih pa je prvič omenjena v sredini 18. stoletja. Cerkev je od leta 1981 podružnica župnije Novo mesto – Sv. Janez.

sv-krizaCerkvena arhitektura je v osnovi starejša od prve pisne omembe. Pravokoten prezbiterij, s tristranim zaključkom in zvezdasto grebenastim obokom z zvezdo v sredini, je bil ob koncu 16. ali v začetku 17. stoletja prislonjen k starejši ladji, v katere vhodno fasado je bil v prvi polovici 18. stoletja vgrajen zvonik, pokrit z značilno baročno streho. Odprtine za zvonove so oblikovane kot bifore s kamnitimi okvirji in delilnim stebričem.

Glavni oltar je tip oltarja iz druge polovice 17. stoletja, svečniki pa so verjetno iz 18. stoletja. Iz začetkov 18. stoletja je tudi stranski oltar Gospodovega vnebohoda.

Cerkev stoji na pokopališču v zahodnem delu vasi in ima status kulturnega spomenika (Uradni list RS, št. 38/1992)

 

Vir: Kolenc, M. et al (2010). Sto let s svetim Antonom Padovanskim. V: Zbornik ob obletnici posvetitve župnijske cerkve v Prečni. Novo mesto: Špes & Co. str. 221.